Blazer

In Stock
420,000 VND

Product detail

Vai 48 cm - Ngục 55 cm - Tay 62 cm - Dài 77 cm. *Model 1m78 - 70kg* *Lưu ý: Sản phẩm là hàng 2hand được Kho tuyển chọn kỹ càng, mỗi mẫu chỉ có 1 cái nên Khách tham khảo số đo sản phẩm giúp Kho nhé !

Related Products

 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

 Blazer  Blazer
380,000 VND

Blazer

380,000 VND

 Blazer  Blazer
380,000 VND

Blazer

380,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

Sold out
 Blazer  Blazer
420,000 VND

Blazer

420,000 VND

DON’T MISS OUR NEWS, STAY IN TOUCH!

 Blazer
 Blazer
 Blazer
 Blazer
 Blazer