Denim Shirts

In Stock
250,000 VND

Product detail

Vai 44 cm - Ngực 56 cm - Tay 68 cm - Dài 74 cm. *Model 1m78 - 70kg* *Lưu ý: Sản phẩm là hàng 2hand được Kho tuyển chọn kỹ càng, mỗi mẫu chỉ có 1 cái nên Khách tham khảo số đo sản phẩm giúp Kho nhé !

Related Products

 Denim Miki  Denim Miki
240,000 VND

Denim Miki

240,000 VND

 Denim Cap 01  Denim Cap 01
180,000 VND

Denim Cap 01

180,000 VND

 Denim NY Cap 200  Denim NY Cap 200
200,000 VND

Denim NY Cap 200

200,000 VND

 Denim Cap 02  Denim Cap 02
220,000 VND

Denim Cap 02

220,000 VND

 Denim America Cap 200  Denim America Cap 200
200,000 VND
Sold out
 Denim Shirts  Denim Shirts
220,000 VND

Denim Shirts

220,000 VND

Sold out
 Denim Shirts  Denim Shirts
220,000 VND

Denim Shirts

220,000 VND

Sold out
 Denim Shirts  Denim Shirts
220,000 VND

Denim Shirts

220,000 VND

Sold out
 Denim Shirts  Denim Shirts
220,000 VND

Denim Shirts

220,000 VND

Sold out
 Denim Shirts  Denim Shirts
220,000 VND

Denim Shirts

220,000 VND

DON’T MISS OUR NEWS, STAY IN TOUCH!

 Denim Shirts
 Denim Shirts
 Denim Shirts
 Denim Shirts