Levis Pants

In Stock
420,000 VND

Product detail

Eo 80 cm - Mông 100 cm - Đùi 52 cm - Dài 106 cm. *Model 1m70 - 57kg* *Lưu ý: Sản phẩm là hàng 2hand được Kho tuyển chọn kỹ càng, mỗi mẫu chỉ có 1 cái nên Khách tham khảo số đo sản phẩm giúp Kho nhé !

Related Products

 Jeans  Jeans
550,000 VND

Jeans

550,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
450,000 VND

Jeans

450,000 VND

 Jeans  Jeans
350,000 VND

Jeans

350,000 VND

DON’T MISS OUR NEWS, STAY IN TOUCH!

 Levis Pants
 Levis Pants
 Levis Pants
 Levis Pants