Youth in Dalat

🎶 Tuổi trẻ này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng đến đêm 🎶

 

 

 

 

 

Thật ra cũng không cần quá nhiều lý do để chúng ta quyết định bắt đầu một chuyến đi mới. Có thể chỉ là cảm hứng từ một câu hát, một đoạn phim hay đơn thuần hơn là một dòng suy nghĩ: 'Sẽ thật tuyệt nếu có thể cùng bạn bè lưu lại kỉ niệm ở nơi này.'

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm hứng của bộ ảnh 'Youth in Dalat' cũng bắt nguồn từ những điều giản đơn như vậy.

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

DON’T MISS OUR NEWS, STAY IN TOUCH!